Nowa technologia ultradźwiękowa

do pomiaru stabilności budowli

Od prawie 30 lat tworzymy rozwiązania, które pozwalają monitorować stabilność budowli hydrotechnicznych i lądowych. Dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej techniki ultradźwiękowej, nasza aparatura odznacza się wysoką dokładnością, umożliwiającą wykrycie przemieszczenia pionowego rzędu 0,001 mm.

 
  • Zakres pomiarowy 20 m 

  • Dokładność 1 cm 

  • Rozdzielczość 1 mm

Typ PRZ1

  • Zakres pomiarowy 30 cm

  • Dokładność 0,1 mm

Typ UMP3

  • Zakres pomiarowy 40 mm

  • Rozdzielczość 1 µm

 

Tel. +48 603 408 280

Copyright © 2019 ULTRASYSTEM Sp. z o.o.