Nasza technologia

01.

Firma ULTRASYSTEM sp. z o.o. powstała w 1990 r. i zajmuje się konstruowaniem oraz produkcją czujników służących do monitorowania stabilności budowli hydrotechnicznych i lądowych. Oferowana aparatura, dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej techniki ultradźwiękowej, odznacza się wysoką dokładnością umożliwiającą wykrycie pochylenia rzędu 0,02 sekundy kątowej.

02.

Prace badawcze nad czujnikami ultradźwiękowymi prowadzone są od kilkunastu lat. Wysoka dokładność opracowanych czujników została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi wykonanymi między innymi na Uniwersytecie w Hanowerze. Prowadzone przez kolejne lata obserwacje na stanowiskach testowych oraz w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych (np. na zaporach Włocławek, Dębe, Pilchowice, Sosnówka, Koronowo, Porąbka-Żar, Leśna) wykazały znakomitą stabilność długookresową naszych czujników.

03.

W chwili obecnej istnieje opracowany i przetestowany przez firmę zestaw czujników do pomiaru różnych wielkości fizycznych niezbędnych do oceny bezpieczeństwa budowli

 

Czujniki do pomiaru : 

  • poziomu wody

  • przecieków

  • temperatury

  • pochyleń (klinometry)

  • przemieszczeń pionowych (niwelacja)

  • przemieszczeń liniowych

04.

W oparciu o produkowane czujniki ultradźwiękowe opracowane zostały automatyczne zestawy pomiarowe do ciągłych obserwacji zachowania dużych obiektów hydrotechnicznych. Połączenia czujników ultradźwiękowych w ramach systemu pomiarowego oparto na oryginalnym rozwiązaniu firmy ULTRASYSTEM zapewniającym dużą niezawodność przesyłu sygnałów oraz możliwość łatwej rozbudowy zestawu pomiarowego o nowe czujniki.

05.

Systemy pomiarowe na obiektach mogą być zdalnie uruchamiane łączem modemowym. Możliwa jest wówczas automatyczna, ciągła transmisja wyników pomiarowych do ośrodka kontroli obiektu.

 

Do małych systemów pomiarowych (kilka czujników) opracowane zostało także mikroprocesorowe, zasilane bateryjnie urządzenie HYDRA1 umożliwiające długookresową, bezobsługową rejestrację zmian poziomu wody czujnikiem ultradźwiękowym. Urządzenie takie zainstalowano na rzece Pilicy (Spała).