Nasze realizacje

Firma "ULTRASYSTEM" sp. z o.o. powstała w 1990 r. Podstawową działalnością jest konstruowanie oraz wytwarzanie czujników służących do monitorowania stabilności budowli hydrotechnicznych i lądowych w długim okresie czasu.

 

Prace badawcze nad czujnikami ultradźwiękowymi prowadzone są od 1990 roku. Wykonane przez kolejne lata obserwacje na stanowiskach testowych oraz w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych (np. na zaporach Włocławek, Dębe, Pilchowice, Sosnówka, Koronowo, Porąbka-Żar, Leśna) wykazały znakomitą stabilność długookresową. Dotychczas wykonano ponad 200 szt. różnego typu czujników ultradźwiękowych. Zostały one zainstalowane na wielu obiektach zarówno w ramach systemów pomiarowych wykonanych przez ULTRASYSTEM, jak również systemów innych firm.

Włocławek ODGW (1997)

 

Pomiar wody górnej, wody dolnej, poziomu wody w śluzie, 5 pochyłomierzy jednokierunkowych na przęsłach jazów.

 

Włocławek Elektrownia Wodna (1998)

 

3 pochyłomierze 2-kierunkowe na blokach elektrowni (każdy zrealizowany jako 4 punktowy hydroniwelator na bazie 3,5x2,5 m), pomiar wody dolnej oraz pomiar przecieków w galerii (czujniki pracują 20 lat do chwili obecnej przy zachowaniu ciągłości obserwacji).

 

Koronowo (2002)

 

Pomiar wody górnej oraz przecieków w 3 punktach pomiarowych, pomiar pochyleń wieży zasuw (czujniki pracują do teraz).

 

Porąbka-Żar (1998)

 

Pomiar przecieków oraz pochylenia wieży zasuw (czujniki wykonują pomiary do chwili obecnej).

 

Dębe (2008)

 

W 2008 roku został wykonany przez firmę ULTRASYSTEM automatyczny system technicznej kontroli. W chwili obecnej system składa się z 69 punktów pomiarowych, w których wykonywany jest pomiar 170 wielkości fizycznych w tym 3 pochyłomierze dwukierunkowe na blokach elektrowni.

 

Leśna (2003)

 

Zapora kamienna. Pomiar pochyleń (6 pochyłomierzy), pomiar przemieszczeń pionowych w galerii kontrolnej (niwelator hydrostatyczny - 5 punktów), pomiar przecieków w 2 punktach pomiarowych (czujniki wykonują pomiary do chwili obecnej).

 

Bobrowice (2006)

 

Zapora kamienna z jazami - 6 pochyłomierzy (czujniki wykonują pomiary do chwili obecnej).

 

Wrzeszczyn (2008)

 

Zapora kamienna z jazami - 6 pochyłomierzy (czujniki wykonują pomiary do chwili obecnej).

 

Na wymienionych obiektach nie zaobserwowano w ciągu ostatnich kilkunastu lat ruchów większych niż 0,1°.

 

Cykl dobowy i roczny jest znacznie mniejszy (rzędu 0,02°), a jego obserwacja w długim okresie czasu pozwala określić zmianę stabilności budowli (np. zmiany w podłożu, uszkodzenia struktury, itp.).