Ultradźwiękowy czujnik typu UMP3

NIWELATOR HYDROSTATYCZNY

Ultradźwiękowy niwelator hydrostatyczny działa na zasadzie naczyń połączonych i służy do pomiaru pionowych przemieszczeń fragmentów budowli. 

Niwelator hydrostatyczny z czujnikami typu UMP3 wykazuje wysoką stabilność i może być używany do precyzyjnych pomiarów w długich okresach czasu.

cz_niw1.jpg

DANE TECHNICZNE CZUJNIKA UMP3

(ultradźwiękowy miernik poziomu )

  • Zakres pomiarowy 40 mm

  • Rozdzielczość 1,0 µm

  • Stabilność krótkookresowa (1 godz.) 1,0 µm

  • Stabilność długookresowa (1 rok) 5,0 µm

  • Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi naczyniami 25 m

  • Temperatura pracy -10°C .. +50°C - Zasilanie +24 V, 30 mA

  • Zakres częstotliwości wyjściowych 1..10 kHz (sygnał wyjściowy prądowy, symetryczny 5mA, minimalna długość impulsu 50µs) Wymiary (pojedyncze naczynie) F = 105 mm, h = 200 mm

Niwelator hydrostatyczny składa się z naczyń pomiarowych połączonych dwoma rurami z tworzyw sztucznych. Dolna wypełniona jest cieczą i służy do wyrównywania jej poziomu w naczyniach, górna jest stosowana w celu wyrównania ciśnień powietrza w obu naczyniach. Wewnątrz naczyń znajdują się ultradźwiękowe mierniki poziomu typu UMP3, które precyzyjnie określają poziom cieczy nad przetwornikiem w kanale pomiarowym. Czujniki wyposażone są w mierniki temperatury umożliwiające kompensację rozszerzalności termicznej cieczy w przypadku pojawienia się różnicy temperatury pomiędzy naczyniami.