Ultradźwiękowy czujnik typu UMP3

NIWELATOR HYDROSTATYCZNY

POCHYŁOMIERZ DWUNACZYNIOWY

Ultradźwiękowy niwelator hydrostatyczny działa na zasadzie naczyń połączonych i służy do pomiaru pionowych przemieszczeń fragmentów budowli. W wersji składającej się z dwuch naczyń pomiarowych, które są zamocowane do jednolitego bloku spełnia on funkcję pochyłomierza jednokierunkowego (typowa odległość pomiędzy naczyniami 1-5 metrów). W rozwiązaniu tym, ze względu na znaczą odległość naczyń, błąd wynikający z niestabilności ich zamocowań jest praktycznie pomijalny. W przypadku klasycznego pochyłomierza o zwartej budowie ewentualne niestabilności kołków mocujących czujnik do badanego podłoża mogą powodować znaczne błędy pomiarów.

Niwelator hydrostatyczny z czujnikami typu UMP3 wykazuje wysoką stabilność i może być używany do precyzyjnych pomiarów w długich okresach czasu.

DANE TECHNICZNE CZUJNIKA UMP3

(ultradźwiękowy miernik poziomu )

 • Zakres pomiarowy 40 mm

 • Rozdzielczość 1,0 µm

 • Stabilność krótkookresowa (1 godz.) 1,0 µm

 • Stabilność długookresowa (1 rok) 5,0 µm

 • Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi naczyniami 25 m

 • Temperatura pracy -10°C .. +50°C - Zasilanie +24 V, 30 mA

 • Zakres częstotliwości wyjściowych 1..10 kHz (sygnał wyjściowy prądowy, symetryczny 5mA, minimalna długość impulsu 50µs) Wymiary (pojedyncze naczynie) F = 105 mm, h = 200 mm

Niwelator hydrostatyczny (pochyłomierz dwunaczyniowy) składa się z naczyń pomiarowych połączonych dwoma rurami z tworzyw sztucznych. Dolna wypełniona jest cieczą i służy do wyrównywania jej poziomu w naczyniach, górna jest stosowana w celu wyrównania ciśnień powietrza w obu naczyniach. Wewnątrz naczyń znajdują się ultradźwiękowe mierniki poziomu typu UMP3, które precyzyjnie określają poziom cieczy nad przetwornikiem w kanale pomiarowym. Czujniki wyposażone są w mierniki temperatury umożliwiające kompensację rozszerzalności termicznej cieczy w przypadku pojawienia się różnicy temperatury pomiędzy naczyniami.

DANE TECHNICZNE POCHYŁOMIERZA DWUNACZYNIOWEGO

(czujniki typu UMP3 )

 • Zakres pomiarowy 0,5° (1800")

 • Czułość 0,1 µm/m (0,02 ")

 • Stabilność długookresowa (1 rok) 5 µm/m (1,0")

 • Temperatura pracy -10°C .. +50°C

 • Zasilanie +24 V, 30 mA

 • Zakres częstotliwości wyjściowych 1..10 kHz

Tel. +48 603 408 280

Copyright © 2019 ULTRASYSTEM Sp. z o.o.