Miernik poziomu wody typ WU2

Przeznaczony jest do precyzyjnego pomiaru poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, otworach piezometrycznych itp. W czujnik wbudowany jest termometr o wysokiej dokładności mierzący temperaturę wody. Zastosowana ultradźwiękowa metoda pomiaru pozwoliła w czujniku typu WU2 uzyskiwać wysoką rozdzielczość i stabilność krótkookresową (typowo 0,1 mm). Oznacza to, że na podstawie obserwacji prowadzonych w czasie (np. 5 min.), można określić aktualną szybkość zmian poziomu wody. Informacja taka jest niezwykle cenna dla prognozowania zmian zachodzących na danym obiekcie (np. szybkość przybierania lub opadania wody).

Czujnik do pomiaru poziomu wody montowany jest w hermetycznej obudowie zakończonej gwintowanym złączem M32x1,5 umożliwiającym podłączenie rury pomiarowej. Stosowane są dwa typy rur: miedziane o średnicy 28 mm oraz wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy 37 mm. Rury te w dolnej części posiadają filtr zapobiegający dostawaniu się zanieczyszczeń do obszaru pomiarowego. Miernik połączony jest z magistralą systemu pomiarowego kablem 5-żyłowym o średnicy 6 - 8 mm. Ze względu na wymiary czujnika i grubość kabla może być on instalowany w otworach o średnicy większej niż 50 mm (w wykonaniu specjalnym 40mm). W miernikach typu WU 2 poziom wody wyznaczany jest na podstawie czasu przelotu impulsu ultradźwiękowego pomiędzy przetwornikiem a powierzchnią wody. Ze względu na zależność prędkości dźwięku od temperatury, każdy z czujników wyposażony jest w precyzyjny termometr umożliwiający kompensowanie zmian temperatury. Ograniczeniem jest jedynie zjawisko zamarzania wody, które można wyeliminować stosując odpowiednią konstrukcję rury pomiarowej wyposażonej w urządzenie ogrzewające.

DANE TECHNICZNE 

 

  • Zakres pomiarowy 20 m 

  • Dokładność 1 cm (+1cm/10m zakresu pomiarowego)

  • Rozdzielczość 1 mm (0,1 mm krótkookresowa)

  • Minimalny poziom wody 20 cm

  • Temperatura pracy 0°C .. +50°C

  • Dokładność pomiaru temperatury 0,2°C

  • Zasilanie +24 V , 25 mA

  • Zakres częstotliwości wyjściowych 15..5000 Hz

  • Wymiary (czujnika) fi 40mm / 156mm

  • Waga 350 g

wu2.jpg