Pochyłomierz

Ultradźwiękowy przyrząd do precyzyjnego wyznaczania odchylenia od poziomu bezwzględnego. Umożliwia on pomiar zmian nachylenia elementu, do którego jest zamocowany. Dzięki swojej doskonałej stabilności długo- i krótkookresowej, przy współpracy z komputerem, daje możliwość ciągłej kontroli odkształceń obiektów w długich okresach czasu.

 

OPIS

 

Pochyłomierze składają się z systemu przetworników ultradźwiękowych i układów elektronicznych umożliwiających ich montaż i ustawienie względem pionu. W układzie znajduje się ciecz, której poziom jest mierzony w kilku punktach (niwelator hydrostatyczny). W przypadku wystąpienia pochylenia poziom cieczy zmienia się, a na podstawie pomiaru tych zmian w kilku punktach określana jest wartość kąta.​

Debe_pochylenia4.jpg
  • Pochyłomierz jednokierunkowy typu PU 2 umożliwia pomiar kąta w jednym kierunku.

  • Pochyłomierz dwukierunkowy typu PU 3 umożliwia pomiar kąta w dwóch prostopadłych kierunkach. Ze względu na pomiar poziomu w czterech punktach istnieje informacja nadmiarowa, która pozwala przeprowadzić samokontrolę czujnika.

  • Pochyłomierze wyposażone są w mierniki temperatury o rozdzielczości 0,01°C (dokładność 0,2°C).

DANE TECHNICZNE

  • Zakres pomiarowy 1° (3600")

  • Czułość 0,1 µm/m (0,02")

  • Stabilność krótkookresowa (1 godz.) 0,1 µm/m (0,02")

  • Stabilność długookresowa (1 rok) 5 µm/m (1,0")

  • Temperatura pracy -20°C .. +50°C

  • Zasilanie +24 V , 30 mA

  • Zakres częstotliwości wyjściowych 1..10 kHz