Nasza oferta

 
System kontrolno-pomiarowy

Skomputeryzowany 

system kontrolno-pomiarowy przeznaczony do ciągłego badania stabilności budowli przy pomocy precyzyjnych czujników, których ilość może wynosić od kilku do 100 szt.

Niwelator hydrostatyczny

Ultradźwiękowy niwelator hydrostatyczny działa na zasadzie naczyń połączonych i służy do pomiaru pionowych przemieszczeń fragmentów budowli.

Pochyłomierz

Ultradźwiękowy przyrząd do precyzyjnego wyznaczania odchylenia od poziomu bezwzględnego. Dzięki swojej doskonałej stabilności długo- i krótkookresowej, daje możliwość ciągłej kontroli odkształceń obiektów w długich okresach czasu.

Miernik poziomu wody

Przeznaczony jest do precyzyjnego pomiaru poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, otworach piezometrycznych itp.

Miernik przecieków

Pomiar przecieków wykonywany jest w korytku z przelewem trójkątnym lub prostokątnym przy pomocy czujnika PRZ1 mierzącego poziom wody przed przelewem.

 

Tel. +48 603 408 280

Copyright © 2019 ULTRASYSTEM Sp. z o.o.