Nasza technologia

01.

Ultradźwiękowa metoda pomiaru przemieszczeń, została opracowana w firmie w latach 90-tych z myślą o uzyskaniu bardzo wysokiej dokładności i stabilności pomiaru wymaganej przy badaniu budowli w długim okresie czasu. Metoda ta wykorzystuje zasadę działania w pewnym sensie zbliżoną do metody stosowanej w echosondzie. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom, specjalnej konstrukcji przetwornika ultradźwiękowego i nowym rozwiązaniom układu elektronicznego, uzyskano unikalną, mikronową dokładność przy wysokiej stabilności długookresowej.

02.

Zalety ultradźwiękowej metody pomiaru przemieszczeń:

  • możliwość pomiaru poziomu cieczy w szerokim zakresie (od pojedynczych milimetrów do wielu metrów)

  • bardzo wysoka rozdzielczość i dokładność

  • liniowa charakterystyka w całym zakresie pomiarowym

  • możliwość pracy urządzeń pomiarowych w szerokim zakresie temperatur

  • brak mechanicznych elementów ruchomych w konstrukcji czujników, które powodują płynięcie w czasie czujników innych typów

  • możliwość stosowania w szerokiej gamie urządzeń pomiarowych (np. niwelator hydrostatyczny, pochyłomierz, pomiar poziomu wody)

03.

Obserwacje i testy prowadzone na różnych obiektach oraz w warunkach laboratoryjnych na ponad 100 szt. czujników w latach 1990–2018 wykazały ich unikalną stabilność długookresową lepszą niż 1" na rok i rozdzielczość lepszą niż 0,01" ( " - sekunda kątowa = 1/3600 stopnia czyli 5 µm/m) dla pomiaru pochyleń przy pomocy dwunaczyniowego pochyłomierza (odległość naczyń 0,5–3 m).

Tel. +48 603 408 280

Copyright © 2019 ULTRASYSTEM Sp. z o.o.