System kontrolno-pomiarowy ULT 2000

ULT 2000 jest skomputeryzowanym systemem kontrolno-pomiarowym przeznaczonym do ciągłego badania stabilności budowli przy pomocy precyzyjnych czujników, których ilość może wynosić od kilku do 1000 szt. Poszczególne urządzenia pomiarowe połączone są z centralnym komputerem wspólną magistralą poprowadzoną typowym telekomunikacyjnym przewodem 12-żyłowym. Pozwala ona na dołączanie nowych czujników w dowolnym jej punkcie bez konieczności prowadzenia nowych kabli. Stosowany system przesyłania informacji zakodowanej w częstotliwości sygnału umożliwia transmisję na znaczne odległości (do 2 km bez dodatkowych wzmacniaczy) i odznacza się wysoką odpornością na zakłócenia. Ponadto błąd pomiaru nie zależy od odległości czujnika od komputera i dla wybranych typów czujników może być mniejszy niż 0,01 %.

 

Wysoka dokładność i rozdzielczość czujników umożliwia prognozowanie przyszłych zachowań budowli i ma duże znaczenie dla wczesnego wykrywania stanów zagrożeń. Przykładowo, jeżeli pewien czujnik (np. niwelator hydrostatyczny) wykryje w ciągu pierwszej doby zmianę pochylenia 1µm, drugiej 2µm, trzeciej 4µm, czwartej 8µm, to można przypuszczać, że w najbliższym czasie wystąpi stan zagrożenia wynoszący np. 100µm, chociaż aktualna zmiana wynosi tylko 15µm. W tym samym czasie czujnik o rozdzielczości 20 µm nie wykryłby żadnych zmian. Tak więc dysponując urządzeniami pomiarowymi o odpowiednio dużej dokładności można prognozować możliwość wystąpienia przyszłych niebezpieczeństw. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowli stanowiących duże potencjalne zagrożenie.

System ULT-2000 został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wysokim wymaganiom zapewnienia bezpieczeństwa różnego typu budowli. Odpowiednio oprogramowany komputer zapewnia możliwość dokonywania i rejestracji pomiarów przez 24 godziny na dobę. Istnieje możliwość zastosowania opcji alarmowania w przypadku wystąpienia stanów bezpośredniego zagrożenia.

 

Do komunikacji z centralnym komputerem służy wspólna magistrala przesyłania danych zapewniająca jednocześnie zasilanie urządzeń pomiarowych. Może ona obsługiwać do tysiąca dowolnych czujników rozmieszczonych w odległościach do kilku kilometrów od centralnego komputera. Czujniki są podłączone do magistrali poprzez inerfejsy adresowe mogące sterować od 2 do 16 kanałów pomiarowych.

 

Dzięki elastycznej konfiguracji system ULT-2000 może być dopasowany do indywidualnych wymagań każdego klienta. Do jego produkcji używa się wyselekcjonowanych podzespołów i materiałów, najczęściej produkcji renomowanych firm (Philips, Siemens, Wacker, Bopla, Hewlett Packard). Specjalna konstrukcja poszczególnych czujników, które pozbawione są części ruchomych umożliwia wieloletnią ich pracę i prostą konserwację bez konieczności okresowej kalibracji.

Polecane zastosowania ULT-2000:

  1. Kontrola stabilności wszelkiego typu budowli w tym szczególnie: zapór wodnych, elektrowni, mostów, kominów, masztów, wież telewizyjnych.

  2. Kontrola stabilności budowli i konstrukcji na terenach szczególnie zagrożonych (tereny sejsmiczne, obszary prac górniczych).

  3. Zastosowania laboratoryjne (np. do skalowania innych czujników).